Heb je het afgelopen schooljaar stagiairs begeleid binnen jouw onderneming? Het kan zijn dat je dan gebruik kunt maken van een subsidie in het kader van de Subsidieregeling praktijkleren. Met deze subsidieregeling kun je maximaal € 2.700 krijgen per gerealiseerde praktijkleer- of werkleerplaats per studiejaar. Of je van deze regeling gebruik kunt maken en hoe je de subsidie aanvraagt, lees je hierna.

Voorwaarden

Heb je het afgelopen jaar een vmbo- of mbo-leerling begeleid? In dat geval moet jouw onderneming een erkend leerbedrijf zijn om voor de subsidie in aanmerking te komen. De subsidie is dan een tegemoetkoming in de begeleidingskosten. Heb je een hbo-leerling, promovendus of een technologisch ontwerper in opleiding (toio) begeleid? Dan kun je de subsidie krijgen als de onderwijsinstelling van de stagiair jouw onderneming aanmerkt als een onderneming/organisatie die goede begeleiding geeft. Je krijgt dan een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten.
Een andere voorwaarde is dat je in het bezit moet zijn van een geldige (praktijkleer)overeenkomst, die door jou is ondertekend en door de stagiair en de onderwijsinstelling. Ook moet de beroepsopleiding een volledig onderwijsprogramma betreffen en diplomagericht zijn.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats per studiejaar. Je ontvangt de subsidie na de stageperiode in de verhouding van de periode waarin je daadwerkelijk de praktijkbegeleiding in jouw bedrijf hebt verzorgd. Een leerling/ student of toio kan dus elk moment van het studiejaar bij jou starten of stoppen. Je krijgt dan naar verhouding een tegemoetkoming in de gemaakte begeleidingskosten.

Deadline subsidieaanvraag

Het is van groot belang dat je de aanvraag op tijd indient. Je doet dit na afronding van de praktijkleerstage maar uiterlijk op 15 september 2017. De aanvraag dien je digitaal in via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer weten?

Heb je vragen of hulp nodig en ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor deze subsidieregeling? Bel of mail ons. Wij helpen je graag verder.