Je bent ondernemer en je past in het jaar 2017 de hierna genoemde premiekortingen toe voor werknemers. Deze premiekortingen vervallen per 1 januari 2018 als je niet tijdig de juiste acties onderneemt. Als de maximale duur van die premiekortingen op 1 januari 2018 nog niet is verstreken, kun je het resterende bedrag van de premiekortingen als achteraf uit te betalen subsidie – het worden dan loonkostenvoordelen (LKV’s) genoemd – (blijven) benutten. Hoe? Dat lees je hierna. 

Voor welke werknemers pas je in het jaar 2017 premiekortingen toe?

De in deze cliëntenbrief bedoelde premiekortingen zijn voor:

  1. een werknemer van 56 jaar of ouder;
  2. een arbeidsgehandicapte werknemer;
  3. iemand uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden; en
  4. het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer met een WIA-uitkering.

Bij de groepen 1, 2, en 3 gaat het om werknemers die je in dienst hebt genomen en bij groep 4 gaat om een werknemer die al bij je werkt en die na 2 jaar ziekte bij jou weer aan het werk is gegaan.

De tegemoetkoming verandert in 2018

De hoogte van de premiekorting over het jaar 2017 bij werknemers uit de groepen 1, 2 en 4 bedraagt op basis van een 36-urige werkweek maximaal € 7.000 per jaar gedurende maximaal 3 jaren bij de groepen 1 en 2 en maximaal 1 jaar bij groep 4. Het bedrag is evenredig minder bij een lagere arbeidsduur. Vanaf 1 januari 2018 veranderen deze bedragen van premiekortingen in LKV’s over het jaar 2018 naar een bedrag van € 3,05 per verloond uur tot maximaal € 6.000 per jaar. Bij groep 3 bedraagt de premiekorting over het jaar 2017 op basis van een 36-urige werkweek maximaal € 2.000 per jaar (of evenredig minder bij een lagere arbeidsduur) gedurende maximaal 3 jaren. Dat bedrag verandert vanaf 1 januari 2018 in LKV’s over het jaar 2018 van € 1,01 per verloond uur tot maximaal

€ 2.000 per jaar. De (maximale) bedragen worden vanaf het jaar 2018 dus lager.

Wat moet ik doen om de premiekortingen om te laten zetten in LKV’s?

Bestaat het dienstverband met de werknemer op 1 januari 2018 nog en is de maximale duur van de premiekorting(en) nog niet verstreken? Je moet dan op het juiste moment de juiste acties in jouw salarisadministratie laten uitvoeren, zodat de premiekortingen voor de resterende duur worden omgezet in de lagere bedragen van de LKV’s. Die acties zijn o.a. het juist en tijdig verwerken van de premiekortingen in de laatste loonaangifte 2017 en van de LKV’s in de loonaangiften van 2018, het controleren van wijzigingen in jouw bedrijf, zoals de overgang van de onderneming en het controleren van de arbeidsovereenkomsten van de betreffende werknemer(s). Let wel: op het doen van een onjuiste aanvraag of het verstrekken van onjuiste gegevens staat een boete van € 1.319 per verzuim.

Heb je de juiste acties tijdig laten uitvoeren, dan worden de lagere bedragen van de LKV’s niet meer als premiekortingen in mindering gebracht op het premieloon, maar betaalt de Belastingdienst de LKV’s over 2018 achteraf in 2019 aan je uit als subsidie. Uiterlijk op 15 maart 2019 krijg je van het UWV ‒ op basis van de loonaangiften over 2018, inclusief uiterlijk in januari 2019 ingediende correcties ‒ een voorlopig overzicht, waarin staat op welke LKV’s je nog recht hebt. Je kunt eventuele fouten tot en met 1 mei 2019 (laten) herstellen door correctieberichten in te sturen. Daarna krijg je uiterlijk 1 augustus 2019 een beschikking van de Belastingdienst. Die betaalt de LKV’s uiterlijk 12 september 2019 aan je uit, na verrekening met eventueel openstaande belastingschulden.

Meer weten?

Vragen of hulp nodig? Bel ons! We helpen je graag verder om te zorgen dat je de voordelen optimaal kunt blijven benutten en geen boetes oploopt.