Je bent ondernemer en je werkt met jongeren die het wettelijk minimumloon verdienen. Je hebt dan goed nieuws voor hun, want vanaf 1 juli 2017 krijgen zij meer loon. Dan gaat namelijk het minimum(jeugd)loon omhoog. Hier word je als werkgever met jonge werknemers in dienst niet blij van. Maar er is één troost, want een tegemoetkoming neemt de ergste pijn weg.

Meer loon voor jonge werknemers

De leeftijd voor het wettelijk minimumloon voor volwassenen gaat per 1 juli 2017 omlaag van 23 naar 22 jaar. Een jongere van 22 jaar verdient nu bij een fulltime dienstverband ten minste € 1.318,85 bruto per maand. Vanaf 1 juli 2017 wordt dat in ieder geval € 1.551,60, maar waarschijnlijk nog iets meer. Jaarlijks worden namelijk per 1 juli de minimum(jeugd)lonen verhoogd. Daarnaast ga je ook meer loon betalen voor jonge werknemers van 18 tot en met 21 jaar, want het wettelijk minimumjeugdloon gaat omhoog. Hoeveel precies, dat is nu nog niet bekend. Het minimumloon voor deze jongeren bedraagt sinds 1 januari 2017 tussen € 706 (18-jarige) en € 1.124,90 (21-jarige) per maand. Het wettelijk minimumloon voor jongeren tot 18 jaar wijzigt per 1 juli 2017 alleen met de gebruikelijke verhoging.

Nieuwe regels voor ‘uitruil’ van (over)uren

Er gaan nieuw regels gelden voor het uitruilen van overuren van jonge werknemers die het wettelijk minimumloon verdienen. Zo mag je overuren in bepaalde situaties niet meer geheel of gedeeltelijk uitruilen tegen andere arbeidsvoorwaarden (de zogenoemde cafetariaregeling). Ook komen er nieuwe regels voor het uitruilen van tijd voor tijd. Deze nieuwe regels gelden echter pas vanaf 1 januari 2018.

De tegemoetkoming

Je kunt vanaf 2018 jaarlijks een tegemoetkoming krijgen voor de loonkosten van de jongeren die (niet meer maar zeker ook niet minder dan) het wettelijk minimumloon verdienen. Die tegemoetkoming is het minimumjeugdloonvoordeel. De uitbetaling laat nog wel even op zich wachten.

Hoe werkt het?

Uiterlijk op 15 maart 2019 krijg je van het UWV ‒ op basis van de loonaangiften over 2018, inclusief de correcties die uiterlijk januari 2019 zijn ingediend ‒ een voorlopig overzicht, waarin staat waarvoor je gecompenseerd wordt. Je kunt eventuele fouten tot en met 1 mei 2019 laten herstellen door correctieberichten in te sturen. Daarna krijg je uiterlijk 1 augustus 2019 een beschikking van de Belastingdienst. Dit gebeurt op basis van de loonaangiften, die op 1 mei 2019 in de polisadministratie van het UWV staan. Uiterlijk 12 september 2019 wordt het minimumjeugdloonvoordeel uitbetaald.

Wat moet je hiervoor doen?

Niet zo veel. De tegemoetkoming hoef je niet aan te vragen, want die wordt vastgesteld aan de hand van de ingediende loonaangiften. Daarom moet je er wel voor zorgen dat jouw administratie er pico bello uitziet en dat je tijdig de juiste gegevens aanlevert bij jouw salarisadministrateur. Als je twijfelt of jouw administratie voldoet, laat ons deze dan controleren en waar nodig aanpassen. Daar komt bij dat op het aangeven van onjuiste gegevens in de loonaangiften een boete staat van € 1.319 per verzuim per werknemer. Nog meer reden om te zorgen dat jouw administratie juiste en volledige informatie bevat.

Meer weten?

Heb je nog vragen of weet je niet zeker of jouw administratie voldoende op orde is om de tegemoetkoming te benutten en om boetes te voorkomen? Bel ons! We helpen je graag verder om te zorgen dat je de tegemoetkoming optimaal benut en geen boetes oploopt.